loader image
Skip to content

Terapi Cihazları

DETOXBODY AnduLight

DETOXBODY AnduLight Lipo Re-Modulation, yağ azaltma ve vücut şekillendirme uygulamalarını ve Liposuction’ın cerrahi olmayan alternatifini size ağrı, kesi ve iğnesiz bir şekilde sunar. Bilimsel olarak da pek çok çalışma ile kanıtlanmış bu yöntem, depolanan içeriği, adipoz (yağ) hücrelerinden serbest bırakmak için vücudun doğal sürecini uyaran fotobiyomodülasyon (Photobiomodullation veya LLLT) ışık teknolojisini kullanarak çalışan devrim niteliğindeki en son teknolojidir.

Güneşin İçindeki Mucize

Yakıtı bitmeyen çılgın kaynak: Güneş! İnanılır gibi değil belki ama Güneş ışınlarının küçük bir bölümünü oluşturan Görünür Işık (Visible Light) ile Görünmez Işık (Invisible Light) spektrumları içinde yer alan her bir ışık çeşidinin insan ve doğadaki tüm canlılar üzerindeki etkisi her geçen gün şaşkınlıkla izlenmektedir.

20. yüzyılın başlarında, ışık enerjisini yoğunlaştırarak yüksek seviyelerde dağıtma girişimi, İkinci Dünya Savaşı’nda yaralanan pek çok askere başarılı bir şekilde uygulandı. Macar Doktor Endré Mester, lazer tıbbının, özellikle de düşük seviyeli lazer tıbbının öncüsü olmuştur.
1967’de, ilk çalışan lazerin icat edilmesinden sadece birkaç yıl sonra, lazerlerin cilt kanseri üzerindeki etkileri ile deneylerine başladı ve mitokondrinin ışığı absorbe etme potansiyelini keşfetti. Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, PBM ışınlarının vücuda zarar verip vermediği araştırılmak istendi. Durum tam tersiydi: lezyonlarda daha
hızlı iyileşme görüldü ve istenmeyen yan etkiler yoktu.
Kuantum fenomenine dayalı “uyarılmış salınım” kullanan Photo
Bio-Modulation (PBM) çok kısa sürede, tıbbın bütün alanlarından takdir topladı ve kullanılmaya başlandı.

Bu terapi yönteminin etkileri ve mekanizması üzerine yapılan çalışmalar başlangıçta yavaş ilerledi. Ancak son 15 yıldır gerçek bir heyecan yaşanıyor. PubMed’de PBM ve LLLT ile ilgili 6.000 yayın ve yaklaşık 600 randomize klinik
çalışma (RCT) bulabilirsiniz. Bu çalışmaların çoğu LLLT ile yürütülmüş olup, yeni nesil PBM sistemleri olan Re-Modulation
sistemleri ile de çalışmalar da giderek artmaktadır.
LRMT (Lipo Re-Modulation Therapy) literatürde karşınıza
aynı zamanda LLLT (Low Level Light Therapy), LLLT (Low
Level Laser Therapy), PBMT (Photo Bio Modulation Therapy),
RLT (Red Light Therapy), CLT (Colt Lazer Therapy) SLT (Soft Laser Therapy) olarak da çıkabilir.

Tüm bunları kılavuz alarak geliştirilmiş olan Andulight Lipo Re-Modulastion Sistemini sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Görünmez Işık (Invisible Light) spektrumları içinde yer alan her bir ışık çeşidinin insan ve doğadaki tüm canlılar üzerindeki etkisi her geçen gün şaşkınlıkla izlenmektedir.

Dünya'nın Manyetik Alanı

Pili bitmeden sürekli hareket eden Dünya. Gezegenimiz, hayatın sürekliliğini sağlayan devasa bir manyetik alan tarafından kuşatılmıştır. Söz konusu manyetik alan bizleri kozmik radyasyondan koruduğu için, bu alanın yokluğu durumunda yaşamın Dünya üzerinde sürdürülebilmesi düşünülemez.

Spesifik olmak gerekirse, bu manyetik alan Dünya’nın içindeki elektriksel akım sistemleri tarafından oluşturulan, elektromanyetik bir alandır. Frekans, vücuda birim zamanda verilen titreşimleri temsil eder. Birimi Hertz olup 1 Hz saniyede bir titreşim anlamına gelmektedir. Frekanslar, hücrelerimiz üzerine farklı şekillerde ve formlarda etki ederler (mekanik, optik, akustik, endüktif vb.) 

Titreşimlerin iyileştirici etkisi, çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Diğer kültürlerde ve geleneksel tıpta, titreşimlerin iyileştirici etkileri yüzyıllardır kullanılmaktadır. Vücuda iletilen herhangi bir frekansın belirli bir doku ya da organa uyumluluğu ne kadar kesin ve üst düzeyde olursa, bilgi aktarımı da o kadar iyi olmaktadır.

 Bu yüzden, hücrelerimiz kendileri için uygun olan frekansları aldıkları zaman, andulasyon gibi biyofizik yöntemlerinin temelini oluşturan rezonans meydana gelir. Rezonansın oluşması, terapötik etkileri ortaya çıkaran tepkilere neden olur. Tüm bunlar, stokastik rezonans adı verilen yüksek derecede karmaşık bir fenomene dayanmaktadır. 

Bununla birlikte, kaotik basit bir titreşim yoksunluğunda ne kadar etkili olursa olsun, hiçbir bireysel frekansın etkisi kalıcı olmayacaktır. Bir kedinin mırıltısı bu durum için en iyi örnektir. Seyreden bile, içgüdüsel olarak bir rahatlama ve hoşnutluk hissi duymaktadır. Ancak bilimsel çalışmalar, kedinin mırıltısının bir “esenlik” belirtisi olmaktan çok, kendi kemiklerini ve eklemlerini iyileştirmeye yardımcı olan bir “ses terapisi” olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

İşte bu gerçeklerle geliştirilmiş ANDUBALANCE Andulasyon Terapi Sistemi’ni sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Detoxbody Konseptinin Yağ Hücreleri ve Beden Üzerindeki Etkisi

Ana amacı enerji rezervi sağlamak olan yağ dokunun içerisindeki hücreler, başlangıçta trigliserid ile doludur. Dinlenme halindeki yağ hücrelerinde yağ asitleri, gliserol ve su bulunur.

AnduLight ışığı hücrelere nüfuz ederek onları reaksiyona girmeleri için uyarır. Tüm hücrelerde gerçekleşen uyarım çok kısa zaman içinde kendini hissettirir

Andulight ışığı, hücre zarında hücrenin içinde bulunan maddelerin hücre dışına çıkabileceği gözenekler oluşturur. Öncellikle trigliserid hücreyi terk eder.

Trigliseritlerin serbest yağ asitlerine ve gliserole parçalanmalarını sağlayacak bir kimyasal sinyal yaratan AnduLight enerjisi ile açığa çıkan yağ asitleri, gliserol ve su, yağ hücrelerinin arasına dağılır.

Andulasyon uygulaması kan damarlarının genişlemesine destek olur. Bu da yaşamsal öneme sahip besinlerin hücrelere ulaşımını kolaylaştırarak enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlar.

Dolaşım sistemi kanı vücudun her bölgesine iletirken, kolajen üretiminin arttırılmasının yanı sıra hücrelerimizde ATP (Adenozin Trifosfat) olarak adlandırdığımız doğal enerji üretimimizi uyarırlar.

Vücudumuzun temizliğinden sorumlu lenfatik sistem, Andulasyon desteği ile kanın iletildiği bölgelerdeki damarlardan sızan büyük protein parçacıklarının, toksinlerin ve hücrelerdeki fazla sıvının taşınarak vücut dışına atılmasını sağlar.

Detoxbody uygulamalarını takiben yağ hücreleri önemli ölçüde azalır ve küçülürler. Bu değişim antropometrik ölçümlerinizin yanı sıra profesyonel vücut analiz cihazları sonuçlarında da gözlemlenebilmektedir.

DETOXBODY ANDULIGHT

TEKNOLOJİNİN ARKASINDAKİ BİLİM

DETOXBODY; üzerinde şaşırtıcı derecede bilimsel çalışma yapılmış *635nm – 650nm – 808nm – 940nm olmak üzere çok etkili 4 farklı dalga boyuna sahip AnduLight ile insanlara hızlı bir biçimde, kolayca ve sürdürülebilir bir yöntemle incelmeyi vaat ediyor.

DETOXBODY MERKEZİNDE ANDUBALANCE

ONUN KALBİNDE ANDULASYON

ANDUBALANCE, Andulasyon teknolojisine dayalı bir wellness cihazıdır. Andulasyon, mekanik titreşimlerin ve kızılötesi ışığın kombinasyonundan oluşur. Bu titreşimler rastlantısal (stokastik) olarak ayarlandıkları için amplitüdleri ve frekansları her beş saniyede bir değişir. Böylece vücudumuz, bu titreşim ve frekanslara alışarak etkilerinin azalması sonucuyla yüz yüze kalmaz.

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

*Daha fazla enerji (ATP)

*Daha fazla kolajen

*Daha sıkı bir cilt

*Daha sağlıklı bir doku

*Daha iyi bir metabolizma

*Daha hızlı iyileşme

*Daha az kramp

*Daha az varis

*Daha az yorgunluk

*Daha iyi kan değerleri

*Daha az selülit

*Daha efektif detoks

*Daha az sıvı tutulumu (Ödem)

*Daha fazla atık madde atılımı

*Daha sağlıklı hücre yapısı

Bu sayfada verilen her türlü bilgi sadece aydınlatma amaçlıdır. Söz konusu bilgiler kişileri enforme etmek amaçlı olup, sağlık hizmeti değildir. Aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup, reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik protokoller değildir. Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen doktorunuza danışınız.