loader image
Skip to content

Psikolog Hizmetleri

Obsesif Kompülsif Bozukluk

OKB, obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompülsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalık olarak tanımlanmaktadır.

 

Obsesyon

Kişinin zihnine erişmesine engel olamadığı, zihninden uzaklaştıramak suretiyle atamadığı düşünce, fikir ve dürtülerdir. Kişinin isteği dışında gelmektedirler, kişi tarafından mantıkdışı olarak değerlendirilmektedirler ve yoğun sıkıntı ve huzursuzluğa yani anksiyeteye neden olmaktadırlar.

 

Kompülsiyon

Obsesyonların neden olduğu yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak ya da ortadan kaldırmak üzere yapılan yineleyici davranış ve zihinsel eylemler şeklinde tanımlanmaktadır.

Obsesif kompülsif bozukluk, çoğunlukla kişinin hem kendisini çok zorlamasını hem de saplantılı biçimde olmasını içermektedir. Bu kişilerin bazıları çevresel odaklı stres durumlarından etkilenmektedirler. Biliyoruz ki kişinin yaşadığı hatta maruz kaldığı bu faktörler ve ciddi manada yaşanılan hayat değişiklikleri OKB hastalarındaki semptomların kötüleşmesine neden olabilir. Taciz, Hastalık, Yas, İlişki kaygıları vesaire buna örnek olarak gösterilebilmektedir.

 OKB hastalarında takıntılarının ve yaşadığı zorlantılarının dışarıdan kolayca görülebilmesi ve fark edilmesi çok kolaydır. OKB’nin kişiler üzerinde farklı şekilleri ve kendini gösteren birçok türü-çeşidi vardır.

‘ Sayma Kompüsliyonları, Dokunma Kompüsliyonları, Simetri/ Düzen obsesyon ve Kompüsliyonları, Dini içerikli obsesyon ve Kompüsliyonları, Cinsellik Obsesyonları, Temizlik obsesyonları, Kuşku obsesyonu ve kontrol kompülsiyonu’ gibi…

OKB tedavisinde, ilaç ve bilişsel davranışçı terapi yöntemleri kullanılmaktadır.

 

İlaç Tedavisi

Özellikle serotonin sistemi üzerinde etkili olan ilaçlar OKB tedavisinde oldukça yaralı olmaktadır. Serotonin Geri Alım Engelleyiciler adı verilen bu grup ilaçlar OKB tedavisinde yaygın ve başarılı şekilde kullanılmaktadır.

 

Bilişsel-Davranışçı Tedavi

Obsesif hastalar kaygı verici düşünceler ile bu düşüncelerden kaçarak ve kaçınarak başa çıkmaya çalışırlar. Ne var ki düşüncelerden kaçmaya çalıştıkça bu düşünceler daha da artmakta ve böylelikle kısır bir döngü oluşmaktadır. Davranış tedavilerinde amaç hastayı kaygı veren ve kaygı oluşturduğu için kaçma ve kaçınma davranışlarına neden olan düşüncelerle (obsesyonlar) karşı karşıya getirmek ve bu karşılaştırmanın oluşturduğu kaygıyı azaltmak için devreye giren tekrarlayıcı davranışları (kompülsiyonlar) engellemektir. Hedef rahatsızlık veren düşüncenin oluşturduğu kaygıyı söndürmek ve alışma durumunun oluşmasını sağlamaktır. Bu şekilde yapılan tedaviye ‘alıştırma tedavileri’ adı verilmektedir.